Day 01 of Shri Ram Katha done by Pujya Sant Shri Murlidhar Ji Maharaj in Dausa, Rajasthan

< /html>