Sanskar

हे ज्ञान वान भगवन Hey Gyan Wan Bhagwan Arya Samaj Vedic Bhajan

हे ज्ञान वान भगवन Hey Gyan Wan Bhagwan Arya Samaj Vedic Bhajan Dinesh Pathik Satyapal Pathik Bhajan: Hey Gyan Wan Bhagwan Singer: Pandit Dinesh Pathik Lyrics: Late Shri Satyapal Pathik Label: Sanskar Music Music: Pandit Dinesh Pathik

More Like This