Sanskar

जो व्यक्ति, ब्राह्मणों से द्वेष करता है, उसका सर्वनाश हो जाता है

जो व्यक्ति, ब्राह्मणों से द्वेष करता है, उसका सर्वनाश हो जाता है | Bageshwar Dham Sarkar | Sanskar TV

More Like This