Sanskar

जिन्हें आप अपना कहते हैं वही आपको दुख देते हैं

जिन्हें आप अपना कहते हैं वही आपको दुख देते हैं ~ Aniruddhacharya Ji Maharaj Ke Pravachan~Sanskar TV

More Like This