Sanskar

साधु दिखता या बनता नहीं है, साधु तो होता है

साधु दिखता या बनता नहीं है, साधु तो होता है | Avdheshanand Giri Ji Maharaj Ke Pravachan | Sanskar TV

More Like This