Sanskar

तुम जैसा दिखाओगे बच्चा वैसा ही सीखेगा

तुम जैसा दिखाओगे बच्चा वैसा ही सीखेगा | Munishri Pulak Sagar Ji Ke Pravachan | कड़वे प्रवचन | Sanskar TV

More Like This