Sanskar

मनुष्य की आदत है पकड़ना, छोड़ने की आदत छोड़ दो

मनुष्य की आदत है पकड़ना, छोड़ने की आदत छोड़ दो | Shri Riteshwar Ji Maharaj Ke Pravachan | Sanskar TV

More Like This