Sanskar

Om Sarve Bhavantu Sukhinah ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः

Om Sarve Bhavantu Sukhinah ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः | Ramashish | मंत्र Credits :- Bhajan : Om Sarve Bhavantu Sukhinah ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः Singer : Ramashish Lyrics : Traditional Music : Rohit Kumar Bobby Mixing : Afsar Ali (Sanskar Studio) Label : Sanskar Music

More Like This