Sanskar

कोई भी किसी व्यक्ति के यहां, अभाव या प्रभाव में ही खाता है

कोई भी किसी व्यक्ति के यहां, अभाव या प्रभाव में ही खाता है | Shri Riteshwar Ji Maharaj Ke Pravachan | Sanskar TV

More Like This