Sanskar

संतों की वाणी पर दृढ़ता रखने वाला कभी धोखा नहीं खाता

संतों की वाणी पर दृढ़ता रखने वाला कभी धोखा नहीं खाता | Bageshwar Dham Sarkar Ke Pravachan | Sanskar TV

More Like This