Sanskar

द्वार-द्वार बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम नहीं बदलोगे

द्वार-द्वार बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम नहीं बदलोगे | Sadguru Shri Riteshwar Ji Maharaj Ke Pravachan | Sanskar TV

More Like This