Sanskar

भगवान की कृपा चतुराई दिखाने वाले पर नहीं होती

भगवान की कृपा चतुराई दिखाने वाले पर नहीं होती | Acharya Gaurav Krishna Goswami Ji Ke Pravachan | Sanskar TV

More Like This