Sanskar

सद्गुरु, व्यक्ति नहीं, परमात्मा की अभिव्यक्ति होता है

सद्गुरु, व्यक्ति नहीं, परमात्मा की अभिव्यक्ति होता है | Acharya Gaurav Krishna Goswami Ji Ke Pravachan | Sanskar TV

More Like This