Sanskar

जरूरत पड़े तो बड़ी से बड़ी प्रतिज्ञा भी तोड़ देनी चाहिए

जरूरत पड़े तो बड़ी से बड़ी प्रतिज्ञा भी तोड़ देनी चाहिए | Aniruddhacharya Ji Maharaj Ke Pravachan | Sanskar TV

More Like This