Sanskar

संसार को छोड़ने में सुख है, पकड़ने में नहीं

संसार को छोड़ने में सुख है, पकड़ने में नहीं | Aniruddhacharya Ji Maharaj Ke Pravachan | Sanskar TV

More Like This