Sanskar

जब तक अन्य पर भरोसा होगा तब तक अनन्यता नहीं आएगी

जब तक अन्य पर भरोसा होगा तब तक अनन्यता नहीं आएगी | Shri Riteshwar Ji Maharaj Ke Pravachan | Sanskar TV

More Like This